top of page

התמחות | פיתוח כלכלי

מת"ר / מש"כ | פיתוח כלכלי

מת"ר - ממצה תקציבים רשותי. מדריך למשתמש.

מחוון מת"ר

מש"כ - משילות, שותפויות, כלכלה, מדריךל משתמש.

מחוון מש"כ

מפגש 1 | פיתוח כלכלי

רשימת קריטריונים לבחירת מיזם כלכלי

מצגת: מהזדמנות לתכנון כלכלי, נתנאל טויטו, קרן רשי

מפגש 1: התמחות בפיתוח כלכלי, סדנת תרגול, אורבניקס

מפגש 1: התמחות פיתוח כלכלי, 2.2.2021 (הקלטה בזום)

מפגש 2 | פיתוח כלכלי

התאגדות עירונית שיכולה לשרת פעילות כלכלית של הרשות, מוחמד גאליה

מצגת מפגש 2: התמחות בפיתוח כלכלי, סדנת תרגול, אורבניקס

מודלים עסקיים לניהול מיזמים ופרויקטים כלכליים משותפים, וסים קאסם

דוגמה מהשטח - החברה הכלכלית, עיריית אום אל פחם, אימן ג'בארין

התאגדות עירונית שיכולה לשרת פעילות כלכלית של הרשות, מוחמד גאליה

דוגמה מהשטח - החברה הכלכלית, עיריית אום אל פחם, אימן ג'בארין

מודלים עסקיים לניהול מיזמים ופרויקטים כלכליים משותפים, וסים קאסם

מפגש 3 | פיתוח כלכלי

כלכלת השלטון המקומי, דר' רמזי חלבי

מפגש 3: התמחות בפיתוח כלכלי, סדנת תרגול, אורבניקס

ואיל כיוף, מנהל אגף תיירות כפרית, משרד התיירות

תיירות בית ג'אן, מועצה מקומית בית ג'אן.

כלכלת השלטון המקומי, דר' רמזי חלבי

ואיל כיוף, מנהל אגף תיירות כפרית, משרד התיירות

סיפור השראה למידה מהשטח, אריק אדלר גזבר עיריית בני ברק

bottom of page