משרות פנויות

תכנית מוארד מחפשת את מנהל / מוביל תחום מיצוי משאבים רשותי

הרשות לפיתוח כלכלי במשרד לשוויון חברתי פועלת במטרה להביא לקפיצת מדרגה במצב הכלכלי והחברתי של מגזר
המיעוטים, לצמצם פערים בין החברה הערבית לבין כלל החברה הישראלית ולקדם את שילובם המוצלח בכלכלה
ובחברה הישראלית. בשיתוף עם משרד הפנים, אגף תקציבים וג'וינט אלכא נבנתה תכנית מלווה לתפקיד שעניינו
מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי ברשויות מקומיות בחברה הערבית.
מטרת התכנית היא לסייע לבעלי התפקיד שייבחרו ע"י הרשויות המקומיות לעשות טרנספורמציה אמיתית לשיפור
רמת השירותים לתושבים, צמצום פערים ולצמיחה כלכלית בחברה הערבית בכלל. זאת תוך יצירת התמחויות במיצוי
תקציבי הרשות מהמשרדים השונים, פיתוח כלכלי, בניית קשרים עם גורמים ממשלתיים ועסקיים ועוד'.
כיום התכנית מלווה כ- 30ממנהלי/ות ומובילי יחידות פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים המועסקים ברשויות
המקומיות הערביות המשתתפות בתכנית. בימים אלה, צפויות 14רשויות מקומיות נוספות לפרסם מכרזים
לקליטת מנהלי ומובילי מיצוי משאבים – מוזמנים להתעדכן על הפרסום במערכת ניהול מכרזי רשויות (נמ"ר)
וכן באתר המשרד לשוויון חברתי בלינק www.mse.gov.il.

برنامج موارد يبحث عن مديريف مجال استنفاد الموارد السلطات المحلية يف يف إذاكنت قياد ًيا استنفاد الموارد، انضم الآن!
تعمل سلطة التطوير الاقتصادي ف وزارة المساواة الاجتماعية على إحداث قفزة نوعية ف الوضع الاقتصادي والاجتماع ف
المجتمع العرب، وذلك من خلال تقليص الفجوات بي المجتمع العرب والمجتمع الإسرائيلى عامة، وكذلك تعزيز الاندماج
الناجح للمواطني العرب ف الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلى. وعليه، وبالتعاون بي وزارة الداخلية، ودائرة الميانيات و جوينت إلكا،
تم وضع خطة مرافقة للوظيفة الت ُتعت باستنفاد الموارد والتطوير الاقتصادي ف السلطات المحلية ف المجتمع العرب.
يهدف الينامج إلى مساعدة الموظفي الذين يتم اختيارهم من قبل السلطات المحلية على تحقيق تطور ملموس ف تحسي مستوى
الخدمات المقدمة للسكان وتقليص الفجوات، وكذلك العمل على التطوير الاقتصادي ف المجتمع العرب بشكل عام. ويتم ذلك من
خلال ايجاد تخصصات ف استنفاد الميانيات للسلطة المحلية من الوزارات المختلفة إلى جانب التطوير الاقتصادي وبناء العلاقات
مع الجهات الحكومية ومع قطاع الأعمال وغي ذلك.
يرافق البرنامج حاليًا حوالي 30مدي ًرا ومديرة وقياديّون لوحدات التطوير الاقتصادي واستنفاد الموارد العاملين في السلطات المحلية
العربية المشاركة في البرنامج. في هذه الأيام، من المتوقع أن تنشر 14سلطة محلية أخرى عطاءات لاستيعاب مدراء وقياديين في
مجال استنفاد الموارد – ندعوكم/ن للاطلاع والحتلنة على المنشورات في نظام إدارة المناقصات في المسلطات المحلية (נמ"ר)
وعلى موقع وزارة المساواة الاجتماعية على الرابط www.mse.gov.il.

להלן לינקים למשרות הפנויות:

כפר קרע /كفر قرع

דיר חנא /دير حنا

פסוטה /فسوطه

קלנסווה /قلنسوه