שבוע 7 | הכנה לתפקיד

 

שבוע 7 | יום א' (16.2.20)

בקרוב

שבוע 7 | יום ב' (17.2.20)

בקרוב

שבוע 7 | יום ג' (18.2.20)

בקרוב

שבוע 7 | יום ד' (19.2.20)

בקרוב

שבוע 7 | יום ה' (20.2.20)

בקרוב