top of page

שבוע 5 | תכנון ופיתוח כלכלי

הכשרה שבוע 5

שבוע 5 | יום א' (23.2.20)

עבודה ברשות

שבוע 5 | יום ב' (24.2.20)

פיתוח כלכלי

08:30-09:00 - בוקר טוב, מתכנסים.

09:00-09:45 - פתיחה וחיבור בין מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי. 

 • צוות המיזם.

09:45-10:00 - הסבר לסיור.

 • צוות המיזם.

10:00-11:30 - הזדמנויות בכלכלת  שלטון מקומי.

 • סיוון להבי - מנהל אגף תקציבי, משרד הפנים.

11:30-11:45 - הפסקה.

11:45-13:15 - מה בין רשויות מקומיות לפיתוח כלכלי.

 • נתניאל טויטו - מנהל יישום ארצי, יוזמת היישוב במרכז, קרן רש"י.

13:15-14:00 - הפסקת צהריים.

14:00-15:30 - פאנל: קווים לדמותו של תהליך פיתוח כלכלי ברשות מקומית.

 • יפורט בהמשך.

15:30-16:00 - סיכום.

 • צוות המיזם.

שבוע 5 | יום ג' (25.2.20)

פיתוח כלכלי בכפר קאסם – הלכה למעשה

07:00-09:00 - נסיעה לכיוון כפר קאסם.

09:00-09:30 - התכנסות וקפה. 

 • צוות המיזם.

09:30-10:45 - מובילים פיתוח כלכלי: תפקידי החק"ל ועקרונות להצלחה.

 • נאג'יח  עמאר - מנכ"ל החק"ל.

 • רגב אבנר - מנהל פיתוח, אגף פיתוח עסקי.

10:45-11:00 - הפסקה.

11:00-11:30 - תיירות כמנוף לפיתוח מכלכלי.

 • אורי קנדל - מנכ"ל עמותת דרכים שלובות.

11:30-12:00 - סיור בגרעין העיר העתיקה.

 • בהנחית אורי קנדל.

12:00-12:30 - פיתוח כלכלי כמנוף לפיתוח חברתי - סיור בפארק הנשים.

 • צוות המיזם.

12:30-13:15 - מקרה בוחן - אזור התעשייה "לב הארץ".

 • מנהל תפעול אזור התעשייה.

13:15-14:00 - הפסקת צהריים.

14:00-14:15 - נסיעה חזרה.

14:15-15:30 - מה בין רשות מקומית ויזמות כלכלית.

 • עאדל בדיר - ראש העיר כפר קאסם.

 • אייל קנץ - מנכ"ל העיר כפר קאסם.

15:30-15:45 - הפסקה.

15:45-16:15 - אז מה היה לנו היום – עיבוד הסיור.

 • צוות המיזם.

16:15-17:15 - מה יש לי בתרמיל ? – סדנת סיכום הלמידה.

 • צוות המיזם.

שבוע 5 | יום ד' (26.2.20)

עבודה ברשות

שבוע 5 | יום ה' (27.2.20)

עבודה ברשות

שבוע 5 | יום א
שבוע 5 | יום ב
שבוע 5 | יום ג
שבוע 5 | יום ד
שבוע 5 | יום ה
bottom of page