top of page

موارد
מוארד

مشروع لإستنفاد الموارد والتنمية الاقتصادية في السلطات المحليّة العربية

מיזם למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי ברשויות המקומיות הערביות

תכנית מסודרת להכשרה בת 8 שבועות, בין כל חלק - שבועיים עבודה ברשות

תפקיד
ממצה משאבים
ברשות המקומית

  • מיצוי  ומעקב אחר תקציבי החלטות החומש ברשות.

  • איתור חסמים למיצוי משאבים ברשות וחתירה לפתרונות.

  • איתור הזדמנויות לתקציבים ומשאבים מהממשל וממקורות נוספים.

  • טיוב ממשקי עבודה בתוך הרשות ולממשל המרכזי ולגופים נוספים.

  • יצירה וחיזוק קשרים עם גופי חברה אזרחית, מגזר עסקי ופילנתרופיה.

  • ביסוס תשתיות עבודה רשותיות כגון בניית בסיסי מידע ונתונים.

  • בניית תכניות עבודה מבוססות תקציבים.

  • קידום חשיבה ותכנון אסטרטגי ברשות למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי.

יום חמישי
יום רביעי
יום שלישי
יום שני
יום ראשון
זמן

החברה הערבית-מאפיינים מרכזיים והשפעות עולם התכנון

פרופ' ראסם ח'מאיסי

סקירת מבוא למיצוי משאבים

קרן דורון כץ

bottom of page