top of page

שגרה | פגישות עבודה שוטפות

פגישת שבועית | עם מזכיר / גזבר / ראש רשות

מועד תחילת המשימה

  • חודש 1 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

  • עד תום התפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

  • אחת לשבוע.

תוצרים צפויים

  • מעקב שבועי על סוגיות של מצוי משאבים.

  • הסתכלות והתעדכנות במצב התקציבי השוטף של הרשות.

כלים וידע יישומי

  • אין

bottom of page