top of page
  • תמונת הסופר/תמוארד | موارد

ספיד דייט עם מוריה שליסל


ספיד דייט עם מוריה שליסל

מנהלת תחום משרדים חברתיים ותמיכות באגף החשב הכללי במשרד האוצר


ספרי קצת על התפקיד שלך.

בשנה וחצי האחרונות אני משמשת כמנהלת תחום משרדים חברתיים ותמיכות באגף החשב הכללי במשרד האוצר. במסגרת תפקידי אני אחראית על הביצוע התקציבי של משרדי החינוך, התרבות והספורט, המדע והטכנולוגיה ועל נושאים מקצועיים שונים, לרבות מערך התמיכות הממשלתי, תחום המיזמים המשותפים עם המגזר השלישי, הקשר עם הפילנתרופיה והג'וינט. כמו כן, אני אחראית על החברה הערבית בהקשר של החלטות הממשלה השונות המלוות אותה על כל גווניה.מדוע בחרת לעבוד בשלטון המרכזי?

האמת, לשלטון המרכזי הגעתי די במקרה. עבדתי במשרד עורכי דין וחיפשתי שינוי. ראיתי מודעה שמחפשים סטודנטים במשרד האוצר, אנשים עם ראש גדול ויצירתיות. הגשתי מועמדות ומאז הכול היסטוריה. אני אוהבת את העבודה בשלטון המרכזי כי היא מאתגרת, חושפת אותי לאוכלוסיות שונות, מעוררת יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה ובעיקר מביאה להשפעה חברתית על כל אחד מאיתנו. בעיניי זו שליחות לעבוד בשלטון המרכזי וגם המקומי ולהיות מעורבת בעשייה למען המדינה והאוכלוסיות השונות בה.


תוכלי לשתף אותנו בהישג שאת גאה בו?

לפני כשנה, החשב הכללי ביקש ממני לתכלל את הסיוע והביצוע התקציבי בחברה הערבית באופן רוחבי, דבר שלא היה בעבר. אני שמחה שבשנה האחרונה, הצלחנו, כאגף בחשב הכללי ובעיקר בסיוע החשבים וסגני החשבים במשרדי הממשלה, לחולל שינוי למען החברה הערבית, לבנות אמון בין הצדדים ולחזק את הקשר מול הרשויות המקומיות בכלל והרשויות הערביות בפרט. בעיניי, הדרך עוד ארוכה, אך צריך גם ליהנות ממנה ולציין הצלחות קטנות כדי לשמור על מוטיבציה ובעיקר כדי לראות שאנחנו בכיוון הנכון.


איך התפקיד שלך משפיע על הפיתוח הכלכלי בחברה הערבית?

אגף החשב הכללי אחראי על ביצוע התקציב, כמו גם על נכסי המדינה וליווי פרויקטים בעלי היקף כספי משמעותי והשפעה גדולה. הרבה אומרים, כי החשב הכללי "יושב על הברז" ואחראי על הוצאת התקציבים ואופן הביצוע המיטבי שלהם. וכך זה באמת. כאגף, אנו מנסים לייעל תהליכים, לצמצם בירוקרטיה ולהביא לביצוע פרויקטים בעלי משמעות בדרך האידיאלית. כך גם בנושא החברה הערבית, הנמצא על סדר היום. אנו רוצים לוודא, כי התקציבים שהוקצו לחברה הערבית במסגרת החלטות הממשלה השונות מגיעים ליעדם, בין אם לביצוע על ידי הרשויות המקומיות או גורמים אחרים ובין אם לאוכלוסיות הקצה, אשר אמורות לקבל את המענה מתקציבים אלה.


איך משתלב תפקיד מוביל הפיתוח הכלכלי ומיצוי המשאבים בהשגת היעדים שלכם ברשויות המקומיות הערביות?

הממצה אחראי על מיצוי המשאבים התקציביים המגיעים לרשות המקומית במסגרת תקצוב, מכרזים או 'קולות קוראים' לתמיכות. על כל אלה אחראי החשב הכללי. בהתאם, כדי להסיר חסמים ולוודא ביצוע אידיאלי אנו רואים חשיבות גדולה בקשר עם האגף בכלל ועם החשבים במשרדי הממשלה בפרט.


מהי, לדעתך, התכונה החשובה ביותר למי שרוצה להיות משרת ציבור?

סבלנות וסובלנות.


פנינו לאן?

הידוק שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות בכלל ועם הרשויות המקומיות של החברה הערבית בפרט, צמצום בקרות כפולות וייעול הקצאת המשאבים, הנגשת השירותים הממשלתיים, לרבות מענה על 'קולות קוראים' וחיזוק האמון והקשר עם הממצים וכלל העוסקים בנושא כדי ליצור תהליך פשוט, סדור ומיטבי.

Comentarios


bottom of page