top of page
  • תמונת הסופר/תמוארד | موارد

התנעת החלטת הממשלה 550 - תקאדום ברשויות


סלימה ובדיע ביקור ברשות שפרעם
סלימה ובדיע ביקור ברשות שפרעם

מיזם מוארד הוא שותפות בין המשרד לשוויון חברתי, משרד הפנים ואלכא-ג'וינט ישראל, שמטרתו הבטחת יישום מיטבי של החלטות ממשלה והגדלת יכולת מיצוי המשאבים והפיתוח הכלכלי ברשויות המקומיות בחברה הערבית. לשם כך הוחלט ב-2016 על פתיחה ואיוש של תפקיד חדש ברשויות המקומיות – "ממצה משאבים ומפתח כלכלי" אשר אמון על קידום מטרה זו.
​הממצה פועל ליישום ולמיצוי המשאבים הקיימים והפוטנציאליים, תוך איתור חסמים וחתירה לפתרונות, לבניית מנגנוני עבודה רשותיים וטיוב ממשקי העבודה עם משרדי הממשלה, לבנייה ולחיזוק שיתופי הפעולה עם גורמים פנים וחוץ רשותיים, לגיבוש וליישום תוכניות לפיתוח כלכלי. מתוקף החלטת הממשלה, ממצי המשאבים מהווים כיום מתכללים של התחום ברשות.


במסגרת מיזם מוארד, הממצים והרשויות המקומיות מקבלים מעטפת מקצועית מטעם המשרד לשוויון חברתי ואלכ"א-ג'וינט ישראל. מעטפת זו כוללת הכשרות לעבודה עם משרדי הממשלה לחיזוק הקשר בינם לבין הרשויות המקומיות.


מנגישים את החלטת הממשלה 550–תקאדום ברשויות המקומיות

ביקור ברשות בכפר יאסיף
ביקור ברשות בכפר יאסיף

כחלק מהמאמץ המשותף להנגיש את החלטת הממשלה 550 – תקאדום לרשויות, מתקיימות ישיבות רשותיות להתנעת יישום ההחלטה. בפגישות נוכחים נציגים של הנהלות הרשויות, ממצי המשאבים כמתכללים הרשמיים ומנהלי מחלקות שונות ברשות.

במסגרת הפגישות מסכמים את ביצועי הרשויות מהחלטה 922 ובוחנים יחד את ההצלחות המרכזיות שהיו עד כה לצד החסמים.
מפגשים אלו מהווים קרקע פורייה לקיום שולחנות רשותיים, שמטרתם לקדם הזדמנויות ומציאת פתרונות לאתגרים ולחסמים העומדים בפני הרשויות. בנוסף לכך, המפגשים מסייעים בפיתוח מנגנוני העבודה הרשותיים ומקדמים את התיאום ואת שיתופי הפעולה בין כל המחלקות ברשויות.


ביקור ברשות בשפרעם
ביקור ברשות בשפרעם

עד כה התקיימו כ-15 ישיבות התנעה ובחודשים הקרובים יימשכו מפגשים אלו כדי להגיע לכלל הרשויות הערביות במיזם.


ביקור ברשות שבלי אום אלגנם
ביקור ברשות שבלי אום אלגנם

Comments


bottom of page