top of page

אודות מיזם מוארד

מיזם מוארד הינו שותפות בין המשרד לשוויון חברתי, משרד הפנים ואלכא ג'וינט ישראל, שמטרתו הבטחת יישום מיטבי של החלטות ממשלה 922 ו-1480 והגדלת יכולת מיצוי המשאבים והפיתוח הכלכלי ברשויות המקומיות בחברה הערבית.

לשם כך הוחלט על פתיחת ואיוש תפקיד חדש ברשויות המקומיות – "ממצה משאבים ומפתח כלכלי" אשר אמון על קידום מטרה זו.

רקע:

החברה הערבית בישראל מאופיינת בפערים משמעותיים ביחס לחברה כולה במונחי איכות התשתיות, ביצועי מערכות ציבוריות, נגישות לתעסוקה והשכלה, תחבורה ציבורית ועוד. פערים אלה נוצרו, בין היתר, בשל מנגנוני תקצוב שאינם מותאמים למדיניות לשילוב כלכלי של אוכלוסיות מוחלשות.

החלטות 922 ו-1480 התקבלו כתכניות חומש שמטרתן להביא לצמצום הפערים ולשילובה הכלכלי של החברה הערבית בכלכלת המדינה.

אל מול הפוטנציאל העצום הגלום בתכניות החומש לחיזוק החברה הערבית,  קיימים אתגרים רבים, בטווח הקצר והארוך, עמם יש להתמודד בתהליך יישום החלטות החומש. מחקרים שונים, לצד נתונים העולים מהיישום בפועל, מצביעים על כך שכספים הניתנים במסגרת החלטות הממשלה - בין אם מדובר בחיזוק אזור גיאוגרפי, אוכלוסייה מסוימת או תחום עשייה - אינם מנוצלים או שאחוזי היישום שלהם נמוכים, זאת כתוצאה מחסמים מסוגים שונים. אתגר זה מתעצם עוד יותר כאשר הדברים אמורים ברשויות מקומיות פריפריאליות ובמיוחד ברשויות המקומיות הערביות.

 

האתגרים המרכזיים במיצוי הפוטנציאל הקיים בהחלטות הממשלה מקורם ב-4 צירים:

 • היעדר תיאום בין משרדי הממשלה השונים ואי התאמה של כלי התכנון והיישום לצרכים בשטח.

 • היעדר משאבים ויכולות ארגוניות ברשויות המקומיות.

 • מערכת יחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי המתאפיינת בהיעדר אמון, חוסר תיאום וחוסר נגישות.

 • חסמים מהותיים נוספים הנובעים מסיבות שונות – ברובם סביב נושאי תכנון, בעלות על הקרקעות וזמינות קרקעות מדינה.

ממצה המשאבים, אשר יפעל ליישום מיטבי של החלטות הממשלה ולהגדלת יכולת מיצוי משאבים ברשות הערבית, ינקוט במגוון פעולות לקידום המטרה ובהן:

 • יישום ומיצוי המשאבים הקיימים והפוטנציאליים, תוך איתור חסמים וחתירה לפתרונות.

 • בניית מנגנוני עבודה רשותיים וטיוב ממשקי העבודה עם משרדי הממשלה.

 • בנייה וחיזוק שיתופי פעולה עם גורמים פנים וחוץ רשותיים.

 • גיבוש ויישום תכנית לפיתוח כלכלי.

עברית

תהליך ההכשרה

לשם כניסת הממצה לרשות וביצוע מיטבי של התפקיד, יתקיים תהליך של הכשרה מרוכזת בת מספר שבועות עם כניסתו, ולאחריה יפעל הממצה ברשות תוך קבלת ליווי לאורך 3 שנים בשלוש רמות – אישית, קבוצתית-אזורית וארצית, כמפורט:

 

הכשרה מרוכזת

ליווי רשותי פרטני

חיזוק יכולות הפרט והרשות

ליווי אזורי קבוצתי

יצירת בסיס לעבודה אזורית

ליווי ארצי קבוצתי

יצירת רשת עמיתים ארצית

3 שנים

יצירת רשת עמיתים

 

מיזם מוארד פועל בשת"פ נרחב עם משרדי הממשלה הקשורים בהחלטה, כמו גם עם גורמים בחברה האזרחית וגופי פילנתרופיה מחוייבים, המעוניינים בצמצום פערים ושילוב האוכלוסיה הערבית בכלכלת המדינה.

לינק לדף התורמים

عربيه

عن المشروع

عن المشروع

مشروع موارد هو عبارة عن شراكة بين وزارة المساواة الاجتماعية ووزارة الداخلية وإلكاجويينت، ويهدف إلى ضمان التنفيذ الأمثل للقرارات الحكومية 922 و 1480 وتعزيز القدرة على استنفاد الموارد والتطوير الاقتصادي في السلطات المحلية العربية.

لهذا الغرض، تقرر إنشاء وتسمية وظيفة جديدة في السلطات المحلية - "مستنفد موارد ومطوّر اقتصادي"، وهو المسؤول عن العمل لتحقيق هذا الهدف.


الخلفية: 

يتميز المجتمع العربي في إسرائيل بالفجوات الكبيرة بينه وبين مجمل المجتمع من حيث جودة البنية التحتية، أداء الهيئات العامة، فرص العمل، التعليم، المواصلات العامة وغير ذلك. لقد نشأت هذه الفجوات، نتيجة عدة أسباب، منها نُظم تمويل غير متلائمة مع سياسة الدمج الاقتصادي للفئات السكانية المستضعفة.

تم تبني القرارين 922 و 1480 كخطط خمسية تهدف إلى تقليص الفجوات والاندماج الاقتصادي للمجتمع العربي في اقتصاد البلاد.

وعلى ضوء الإمكانيات الكبيرة الكامنة في الخطط الخمسية لتعزيز المجتمع العربي، هناك العديد من التحديات، قصيرة وطويلة الأمد، والتي يجب مواجهتها لدى تنفيذ القرارات الخمسية. تشير العديد من الدراسات، إضافة إلى المعطيات المستقاة من التنفيذ الفعلي، إلى أن الأموال المتوفرة في إطار القرارات الحكومية - سواء كانت لتعزيز منطقة جغرافية، مجموعة سكانية معينة أو مجال عمل- لا يتم استغلالها أو أن معدلات تنفيذها منخفضة، وذلك  نتيجة أنواع مختلفة من المعيقات.  يصبح هذا التحدي أكبر عندما يتعلق الأمر بالسلطات المحلية في الضواحي، وخاصة السلطات المحلية العربية.

مصدر التحديات الرئيسية في استنفاد الإمكانيات الحالية في القرارات الحكومية هو في 4 محاور:

 • انعدام التنسيق بين الوزارات المختلفة وعدم توافق أدوات التخطيط والتنفيذ مع الاحتياجات على أرض الواقع.

 • انعدام الموارد والقدرات التنظيمية في السلطات المحلية. 

 • شبكة العلاقات  بين السلطة المركزية والحكم المحلي تتميز بانعدام الثقة والتنسيق وبانعدام الاتاحة. 

 • عوائق مادية إضافية التي تنشأ لأسباب مختلفة- معظمها في موضوع قضايا التخطيط وملكية الأراضي وتوفّر أراضي الدولة.

مستنفد الموارد، الذي سيعمل على التنفيذ الأمثل للقرارات الحكومية وزيادة القدرة على استنفاد الموارد في السلطة المحلية العربية، سيتخذ  مجموعة متنوعة من الإجراءات من أجل تحقيق الهدف، بما في ذلك:

 • تنفيذ واستنفاد الموارد الحالية والكامنة، مع تحديد العوائق والسعي لإيجاد الحلول.

 • إعداد آليات عمل على مستوى السلطة المحلية، وتحسين علاقات العمل مع الوزارات.

 • بناء وتعزيز التعاون مع جهات داخلية وتلك الواقعة خارج السلطة المحلية.

 • صياغة وتنفيذ خطة للتطوير الاقتصادي.

عملية التدريب

من أجل دخول المستنفذ للسلطة المحلية ومن أجل التنفيذ الأمثل لوظيفته، تجري عملية تدريب مكثفة لعدة أسابيع مع دخوله للعمل، وبعد ذلك سيعمل المستنفد في السلطة المحلية، مصحوبًا بمرافقة لمدة 3 سنوات علىثلاث  مستويات- الشخصي، الجماعي، اللوائي والقطري، على النحو التالي: 

 

تأهيل

مرافقة فردية

تعزيز قدرة الفرد والمجلس المحلي

مرافقة لوائية جماعية

انشاء القاعدة لعمل مناطقي

مرافقة قطرية جماعية

انشاء شبكة قطرية من المشاركين

3 سنوات

انشاء شبكة من المشاركين

 

يعمل مشروع موارد بالتعاون الواسع مع الوزارات المشاركة في القرار، وكذلك مع جهات في المجتمع المدني ومع المتبرعين الملتزمين والمعنيين بتقليص الفجوات ودمج السكان العرب في اقتصاد الدولة (رابط إلى صفحة المتبرعين).

English

About the venture

About Mawared Initiative

The Mawared Initiative is a partnership between the Ministry of Social Equality, the Ministry of the Interior and the JDC Institute, with the goal of ensuring the optimal implementation of Government Resolutions 922 and 1480, and increasing the ability of Arab municipalities to locate and utilize resources.

For this purpose, it was decided to create the new role of "Manager of Resource Utilization and Economic Development " in the municipalities - who will take responsibility for advancing these goals.

Background:

There is a significant gap between the quality of infrastructure and services available to Arab society in Israel and those available to society as a whole. This gap is evident in the performance of public systems, accessibility to employment and education, public transportation and more. These gaps were created, inter alia, due to budgetary mechanisms that are not suited to the policy of economic integration of disadvantaged populations.

Resolutions 922 and 1480 are five-year plans aimed at the economic integration of Arab society into the country's economy and reducing the abovementioned gaps.

While the five-year plans have tremendous potential to strengthen Arab society, there are many challenges, short and long term, which must be dealt within their implementation. Various studies, together with data from the actual implementation of the plans, indicate that funds provided by government resolutions - whether targeted for strengthening a geographical area, a specific population or an area of ​​activity - are not exploited or their implementation rates are low, due to various types of barriers. This challenge becomes even more acute when it comes to municipalities in the periphery, and especially the Arab municipalities.

The main challenges in realizing the potential in the government resolutions can be attributed to four main issues:

 • Lack of coordination between the various government ministries and the incompatibility of the planning and implementation tools with the needs in the field.

 • Lack of resources and organizational capabilities at the local level.

 • Relationships between the central and local government, which lack mutual trust, coordination and accessibility.

 • Additional material barriers stemming from various causes - mostly due to planning issues, land ownership and availability of state land.

The main role of the Manager of Resource Utilization will be to optimally implement government resolutions and to facilitate the utilization of resources in the Arab Municipalities including:

 • Implementation and utilization of existing and potential resources, while identifying obstacles and finding ways to overcome them.

 • Setting up work procedures at the municipal level and improving the work interfaces with government ministries.

 • Building and strengthening collaborations with municipal and non-municipal bodies.

 • Formulation and implementation of an economic development plan.

The training process

Before commencement of their duties, Resource Utilization Managers will attend an intensive training program of several weeks in order to initiate and to facilitate optimal performance of their roles, after which they will operate within their municipalities, with a three-year support program which includes personal, group-regional and national training, as follows:

 

Intensive Training

National group support

Creating a nationwide peer network

Regional group support

Establishing a foundation for regional work

Individual municipal support

Strengthening capabilities of individual & municipality

3 YEARS

Developing a Peer Network

 

The Mawared project works in close cooperation with the government ministries involved in the resolutions, as well as with committed civil society organizations and philanthropic bodies who are interested in narrowing the gaps and integrating the Arab population into the country's econom.

link to donors' page

bottom of page